Tau Restauración S.L.

Tau restauración nace no ano 2006 en Galicia coa finalidade  de manter e conservar os bens que integran o Patrimonio Cultural da comunidade, para o cal contamos con persoal cualificado e técnicos con  20 anos de experiencia traballando no sector da conservación e da restauración de bens culturais. 

Espazo web: https://www.taurestauracion.com/

Teléfonos: 657146511 / 657146512

Correo electrónico: taurestauracion@gmail.com