Obxectivos

É obxectivo da asociación profesional estar presente en todos os ámbitos de actuación que poidan afectar á boa conservación do noso patrimonio e os intereses das empresas e profesionais asociados.

Nese sentido mantén encontros cos responsables dos distintos organismos e departamentos da administración, realiza reunións e alegacións dentro do proceso de elaboración e depuración da normativa sectorial, divulga, colabora e participa en xuntanzas e eventos relacionados co patrimonio cultural.