Mª Isabel Vázquez Rodríguez

Somos un equipo de profesionais co Título Superior en Conservación e Restauración de Bens Culturais.

A nosa experiencia profesional está avalada por anos de traballo no sector, primeiro colaborando con outras empresas dende 1996 e dirixindo e realizando as nosas propias obras  dende 2005.

Realizamos estudos e avaliacións do estado de conservación das obras, colaborando con empresas especializadas no análise científico dos diferentes axentes de deterioro e alteracións presentes nas obras, para obter así,  un maior coñecemento do ben.

Estamos especializados en conservación e restauración de monumentos e pezas de diferentes soportes: escultura lígnea e pétrea ou pintura mural.

Os promotores do noso traballo encóntranse entre as institución públicas, privadas, eclesiásticas  e particulares.

CONTACTO:  restisela@gmail.com

629177048 / 610970224 

ESPAZO WEB: http://iselalolievg.blogspot.com