Lexislación, cartas e convencións

 LEXISLACIÓN

Lexislación do patrimonio histórico en Galicia


A normativa legal vixente ata o día de hoxe referida á protección do patrimonio, pódese atopar na páxina oficial do goberno.

Lexislación do patrimonio histórico


CARTAS DO ICOMOS

O ICOMOS (Consello Internacional de Monumentos e sitios) é una asociación civil non gubernamental, ubicada en París, e ligada á  ONU por medio da UNESCO.
Foi fundado en 1965, como resultado da carta de Venecia de 1964, e é responsable de propoñer os bens que reciben o título de Patrimonio Cultural da Humanidade. O seu principal obxectivo é promover a teoría, a metodoloxía e a tecnoloxía aplicada á conservación, á protección e á valorización de monumentos e sitios de interese cultural.

Cartas, resolucións e declaracións do ICOMOS.


CONVENCIÓNS DA UNESCO

As convencións culturais da UNESCO, realízanse gracias a una colaboración estreita entre as comunidades locais e os gobernos nacionais. Estas constitúen un sistema de gobernanza cultural, que opera en plena conformidade cos instrumentos internacionais de dereitos humanos e respetando integramente a diversidade cultural.

Instrumentos normativos de cultura UNESCO