Almuíña Arte e Restauración

Almuíña Arte e Restauración dedícase á conservación e restauración de Bens Culturais e á creación, deseño e fabricación de obras novas do ámbito da escultura e o mobiliario litúrxico.

Neste equipo multidisciplicar cóntase co traballo dun escultor e un carpinteiro ademáis de con restauradores titulados.

 

CONTACTO

Ana González Miranda

Teléfono: 650 257 199 / 620 434 762

Correo electrónico: almuinarestauracion@gmail.com